Frauen. Raus aus der Gewalt.
Tel. 0511.664477

Убежище за жени 0511 / 664477

Била ли сте удряна, подложена на психически натиск, заплашвана или унижавана от съпруга си,
приятела или семейството си? Заплашва ли Ви той един ден да ви убие, да отвлече децата ви?
Често ли сте си мислила,че това не може да продължава така?
Искала ли сте да се махнете, но не сте знаела къде?
В убежището за жени ще намерите, вие и вашите деца, закрила и подслон – ден и нощ.
Убежището е отворено за всички жени. Ние ще Ви помогнем, да започнете един нов живот без насилие.
За децата в убежището имаме собствени предложения за подкрепа.
В един първи телефонен разговор ние Ви предлагаме консултация и информация,
и ще Ви обесним, как да дойдете при нас.
Ако все още се чувствате несигурна, дали искате да се разделите:
ние предлагаме също и краткосрочни консултативни разговори.

Ако е възможно, носете следните неща:
Паспорт, документи за самоличност, здравна карта, акт за раждане, пари, банкова карта,
медикаменти, дрехи за Вас и децата, училищни материали, плюшена или друга играчка.
Мислете за това, че Вашата сигурност е най-важна!


Тел: 0511/664477
24 часа на разположение
Работно време на бюрото: понеделнк, вторник, четвъртък, петък 9-16 ч.

Frauenhaus Hannover - Frauen helfen Frauen e.V.
Postfach 2005
30020 Hannover